OLM Fastigheter AB

OM OSS

OLM Fastigheter

OLM Fastigheter startade sin verksamhet år 2016 med målet att skapa ett attraktivt fastighetsbolag med fokus på hyreslägenheter. Verksamheten ägs av ägarfamiljen Hellgren genom moderbolaget OLM Holding AB.

Affärsplanen är att genom egen regi bygga upp hyreslägenheter, för långsiktig förvaltning och ägande. Fastigheterna skall kännetecknas av smarta hus med hög kvalité och normala hyror så att alla har råd att bo.