OLM Fastigheter AB

HYRESGÄSTPORTAL

Välkommen till OLM Fastigheters hyresgästportal!

Via portalen kan ni göra följande:

Göra felanmälan och se status på er felanmälan

Se hyresavier

Se driftinstruktioner

Kontaktuppgifter

Akuta – journummer

Anmäla uppsägning av lägenhet/lokal

Begära byte av lägenhet

Läsa nyheter – fastighetsinformation

Instruktioner vid störningsjour