OLM Fastigheter AB

HISTORIK

Milstolpar i OLM Fastigheters historia

2016 Bolaget grundas av ägarfamiljen Hellgren. Namnet OLM Fastigheter kommer från Robert och Pernilla Hellgrens barn Oscar, Ludwig och Mathilda.

2017 Bolaget ägnar sig åt att studera fastighets- och byggmarknaden för att optimera sin affärsplan och plan. Man besöker och deltar i Almedalen och pratar med kommuner om bostadsbehovet dom kommande 15-20 åren.

2018 Genomför man noggranna undersökningar i Sveriges kommuner om bostadsbehovet, kontakter tas för markförvärv. Bolaget påbörjar även diskussioner med finansiärer och markägare.

2019 Första avtalen om markförvärv sker, ritningar tas fram och hela konceptet att bygga hus som platta paket tar form. Förhandlingar sker med leverantörer och partneravtal tas fram. Bolagets affärssystem börjar ta form.

2020 Bolaget får efter överklaganden och ändringar bygglov på första pro-koncept huset i Gagnef där man skall uppföra 8 stycken hyreslägenheter, under Q1 / Q2 – 2021