KONCERNBOLAG

Olm Fastigheter Sverige AB ingår i OLM-koncern. Verksamhetens fokus är inom bygg och fastigheter.

OLM står för grundarens Robert Hellgrens barn Oscar, Ludwig och Mathilda.

OLM Holding AB:

Koncernens moderbolag. OLM Holding syftar till att underlätta verksamheten för nyproduktion av hyresbostäder.

Länk: www.olmholding.se

Sveabyggen Sverige AB:

Koncerns byggbolag med verksamheter inom Nyproduktion, Rot-jobb, Entreprenad, Fastighetsutveckling, fastighetsservice och byggservice. Verksamheten är sitt säte i Stockholm, Solna.

Länk: www.sveabyggen.se

OLM Fastigheter Sverige AB:

Koncernens fastighetsbolag inom hyresbostäder. Fastighetsverksamheten kommer organiseras så att varje kommun där man uppför hyresfastigheter, bildas ett eget bolag.

Länk: www.olmfastigheter.se

Borgstaden Sverige AB:

Koncernens bolag för hantering av industri och kontorsfastigheter.

Länk: www.borgstaden.se

ÄR DU REDO ATT HYRA BOSTAD? KONTAKTA OSS REDAN IDAG!