Behovet av hyreslägenheter är stort i ett flertal kommuner i Sverige. OLM Fastigheter är aktiva att erbjuda nya hyreslägenheter till Sveriges kommuner. Responsen har varit riktigt bra, och ett flertal kommuner kommer påbörjas under 2018.