HÅLLBARHET/CERTIFIERINGAR

Hållbarhet

Vi på OLM Fastigheter Sverige AB jobbar hårt för att skapa ett hållbart samhälle. En viktig del är omställningen att våra fordon skall vara fossil-fria. Målet är att vi till 2025 skall ha 90 % av våra fordon fossil-fria. Våra materialval skall bygga på 100 % återvinningsbara produkter.

Tillsammans skall vi jobba för denna utveckling och skapa en positiv samhällsutveckling.

Certificeringar

För att säkerställa OLM Fastigheters Sverige verksamhet och mål så har arbetet med att certificera bolaget under 2019 påbörjats. Bolaget kommer certificeras enligt ISO 9001, ISO 14001 och ISO 45001

ISO 9001

Certificering av bolagets ledningssystem, med fokus på Kundfokus, ledarskap, medarbetares engagemang, processinriktning, förbättring, faktabaserade beslut och relationshantering.

ISO 14001

Certificering av bolagets miljöledning, med fokus på strategisk nytta, ledningens engagemang, livscykelsperspektiv och faktisk miljönytta.

ISO 45001

Certificering av bolagets arbetsmiljö, med fokus på stärka ledningens arbetet, strategi och leveransförmågan. Stärka den fysiska och sociala hälsan på arbetsplatsen.

HUSCERTIFICERING – BREEAM

OLM Fastigheter Sverige AB kommer ansöka om certificering av sitt hus koncept enligt BREEAM standard som miljöhus.

ÄR DU REDO ATT HYRA BOSTAD? KONTAKTA OSS REDAN IDAG!