Hem

Vi utformar vackra byggnader och miljöer för framtiden.

OLM Fastigheter bygger nya hyresbostäder i hela Sverige. Våra projekt är från 40 till 100 lägenheter med 1:or, 2:or och 3:or som fokus. Vi söker ständigt efter lämplig mark, hos kommuner, privata aktörer och bolag. Har ni mark som lämpar sig för bostäder är ni välkommen att kontatakta oss. Vi förvärvar och föräldar marken till bostäder för att långsiktigt förvalta. Maila oss på info@olmfastigheter.se

OLM Fastigheter – Telefon: 070-4261092